Da Dong Energy startet produksjonen på Oselvar i april 2012, var det forventet at feltet skulle ha en levetid på 20 år.

Men ifølge dokumenter Offshore.no har fått tilgang til, planlegger eierne nå for en nedstenging av feltet mye tidligere. Mest sannsynlig i løpet av 2018, skriver Dong i et brev til Olje- og energidepartementet.

Fakta

Oselvar

  • Ligger i den sørlige delen av Nordsjøen, 21 kilometer sørvest for Ula-feltet.
  • Eid av Dong Energy (55%) og CapeOmega (45%).
  • Gjenværende reserver på cirka 5 millioner fat olje per 31.12.14.
  • Utbyggingskonseptet er en bunnramme med produksjonsbrønner koplet til Ula med en rørledning.
  • Reservoaret ligger på 2900 – 3250 meters dyp i sandstein i Forties-formasjonen av paleocen alder.
  • Oselvar blir produsert med naturlig trykkavlasting med tre horisontale produksjonsbrønner.

Planen er da at Centricas Butch-utbygging skal overta produksjonsanlegget for Oselvar på Ula i 2019, inkludert tilknytningsventil på havbunnen og stigerør. Bunnrammen og tilhørende infrastruktur vil bli tatt til land for gjenvinning dersom man ikke lykkes med å få denne gjenbrukt på et annet felt.

– Oselvar har ikke levd opp til forventningene vi i utgangspunktet hadde til feltet. Vi ser hele tiden etter muligheter til å optimalisere vår portefølje, og som tidligere meldt er planen at Oselvar-feltets infrastruktur skal gjenbrukes til å transportere og behandle olje og gass fra det Centrica-opererte Butch-funnet, sier kommunikasjonssjef Christian Buch Hansen i Dong Energy.

Ifølge Oljedirektoratet har reservoaret skapt betydelig hodebry for eierne.

«Hovedutfordringen på feltet er at reservoartrykket synker raskere enn forventet. I tillegg er en brønn innestengt på grunn av høyt vannkutt. Resultatet er en betydelig reduksjon i utvinnbare ressurser», skriver OD på sine faktasider.

Lovverket krever at oljeselskapene må levere en avslutningsplan til myndighetene senest to år før produksjonen opphører. Dong planlegger innlevering av planen i 3. kvartal 2016.