Det var i september 2015 Statoil og partnere startet opp verdens første anlegg for gasskompresjon på havbunnen på Åsgard-feltet i Norskehavet, skriver Statoil i en melding.

– Kvalitet i alle ledd i prosjektet og nå i driften har bidratt til at havbunnsanlegget har hatt en regularitet gjennom hele sitt første driftsår på opp mot 100 prosent, sier Halvor Engebretsen, produksjonsdirektør for Åsgard.

– Før oppstart gjennomførte vi omfattende testing, utprøving og verifisering av teknologien, og fikk ryddet feil og svakheter av veien før anlegget ble satt på havbunnen. Det har vi allerede fått igjen for i form av stabil og god drift, fortsetter han.

Med den nye teknologien økes utvinningen fra reservoarene Mikkel og Midgard med 306 millioner fat oljeekvivalenter, noe som tilsvarer et middels stort felt på norsk sokkel, og som forlenger feltenes levetid fram mot 2032.

– Vi har det første året med anlegget i drift økt produksjonen med i overkant av 16 millioner fat oljeekvivalenter. Med dagens priser utgjør dette en merverdi på godt over 5 milliarder norske kroner, sier Engebretsen.

Utvinningsgraden fra Midgard-reservoaret på Åsgard økes fra 67 til 87 prosent, mens den på Mikkel-reservoaret økes fra 59 til 84 prosent.

Teknologien som nå har vært i drift i et år ble modnet fram gjennom mange år av tung innomhus kompetanse. I tett samarbeid med leverandører som Aker Solutions, MAN og Technip, har Statoil kvalifisert over 40 nye teknologier.