Alliansen kombinerer Det norskes lete- og produksjonskunnskaper med Aker Solutions’ kompetanse i «front end engineering», «brownfield» modifikasjoner og undervannssystemer og Subsea 7s kompetanse innenfor prosjektering innkjøp, installasjon og igangkjøring av undervannskabler, stigerør og rørledninger (SURF).

Det fremkommer i en pressemelding.

Alliansen kommer etter Det norske i juni annonserte en fireårig rammeavtale med Aker Solutions på subsea produksjonssystemer samt tjenester tilknyttet olje- og gassutbygginger i Norge, og med Subsea 7 for SURF-tjenester.

Rammekontraktene har en samlet potensiell verdi på om lag 2,8 milliarder kroner, hvorav om lag 800 millioner kroner er Aker Solutions ‘andel og 2 milliarder kroner er Subsea 7s del. Disse verdiene kan endres avhengig av hvor mye arbeid operatøren har behov for under kontraktene.