Dersom alle prognoser slår til og alle usikkerhetsfaktorer slår ut positivt så snakker vi om milliarder av fat, forteller Kristian Kråkenes til NRK.

Han er letesjef i Kufpec, som er den internasjonale virksomheten til Kuwaits statlige oljeselskap Kuwait Petroleum Corporation, KPC.

Norges hittil største felt, Statfjord, har produsert fem milliarder fat olje siden oppstarten på slutten av 1970-tallet. Det er teknologien bak de nyeste seismiske undersøkelsene som er forklaringen på oljehåpet.

– Tidligere har man stort sett hatt et todimensjonalt bilde skapt av linjer på kryss og tvers. Nå har vi imidlertid 3D-data som gjør at vi får et betydelig bedre bilde, forklarer han.

– Vi ser flere områder som ligger rimelig grunt, som er store i utstrekning og som kan inneholde reservoarer. Dette gjelder blant annet området mot den norsk-russiske delelinjen sørøst i Barentshavet, sier Kråkenes.

Statoils letesjef Jez Averty, sier et stort funn i nord naturligvis vil være viktig for Statoil.

– Men Barentshavet er enda viktigere for Norge som nasjon, fordi her ligger det største potensial for et framtidig funn av store volum, sier Avery.

Flere i bedriften som leser Sysla Offshore? Alle som leser mer enn et par saker i uken vil snart måtte betale for tilgang til innholdet vårt. Hvis du ønsker et gunstig tilbud på bedriftsabonnement på Sysla Offshore så send oss en epost.