Det er levert utbyggingsplaner for 26 milliarder kroner i år

I  fjor godkjente myndighetene fire planer for utbygging og drift (PUD), mot kun én i 2014 og fire i 2013, ifølge Oljedirektoratet.

Sist gang det ble levert inn flere utbyggingsplaner var i 2012. Da var oljeprisen på over 110 dollar per fat, og det ble levert inn seks PUDer i Nordsjøen og to i Norskehavet, skriver Stavanger Aftenblad.

Det siste året har Statoil levert tre utbyggingsplaner (PUD) til myndighetene: Utgard, Byrding ogTrestakk. I tillegg har DEA Norge levert en PUD for Dvalin-utbyggingen(tidligere Zidane).

Og på onsdag leverte Centrica en PUD til olje- og energiminister Tord Lien for Oda-feltet (tidligere Butch).

På Utgard skal det investeres for 3,5 milliarder, på Byrding for 1 milliard, Trestakk 5,5 milliarder, Dvalin 10,26 milliarder og Oda 5,4 milliarder kroner.

Det er investeringer på tilsammen 25,66 milliarder kroner i nye prosjekter i år.

Alle disse prosjektene er imidlertid relativt små. Til sammenligning er investeringene på det svære Johan Sverdrup-feltet nå beregnet til å ligge i størrelsesordenen  108,5 milliarder.

– Gledelig

– Dette synes vi er positivt og gledelig, sier Ingrid Sølvberg, ODs direktør for utbygging og drift.

– De utbyggingene som kommer, viser at selskapene har lyktes i å finne løsninger som gir god lønnsomhet også i krevende tider.

Alle feltene det er levert utbyggingsplaner for i år, er funn som skal knyttes opp mot eksisterende infrastruktur, ifølge Sølvberg. Det gir god utnyttelse og lenger liv for eksisterende infrastruktur, mener hun.

– Lenger liv for infrastruktur innebærer at også framtidige funn kan knyttes til denne og bli lønnsomme, selv om de er små.

– I forbindelse med utbyggingen av Dvalin, skal det for eksempel bygges en ny gassmodul som skal plasseres på Heidrun-plattformen. Dette kan åpne opp for utvikling av ytterligere gassressurser i området, sier Sølvberg.

Lavere kostnader

Tidligere i år viste en gjennomgang fra Oljedirektoratet at prisen på å bygge ut et felt på norsk sokkel i gjennomsnitt har falt med over 40 prosent siden høsten 2014.

Investeringsestimatene for prosjektene Utgard, Oda, Dvalin, Trestakk, Snilehorn, Johan Castberg, Snorre 2040 og Johan Sverdrup fase 2 har falt fra rundt 270 til 150 milliarder kroner, ifølge operatørenes egne beregninger.