Marathon Petroleum Company Norway har fått grønt lys til bruk av Deepsea Bergen til produksjonsboring på Volundfeltet.

Marathon er operatør for Volund som er lokalisert i blokk 24/9 i Heimdalområdet, 10 kilometer sør for Alvheimfeltet. Det planlegges å bore tre produksjonsbrønner og en vanninjeksjonsbrønn.

Brønnstrømmen vil bestå av olje og gass og skal føres i en rørledning til Alvheim.

Samtykket gjelder boring av vanninjeksjonsbrønnen og én av de planlagte produksjonsbrønnene.