Marathon Petroleum Norge AS har fått Petroleumstilsynets samtykke til bruk av den halvt nedsenkbare riggen Deepsea Bergen til produksjonsboring, brønnkomplettering og brønnintervensjon på Alvheimfeltet.

Samtykket gjelder blant annet boring og komplettering av to vanninjeksjons- og ni produksjonsbrønner.

Aktiviteten har en antatt varighet på omtrent 18 måneder.