Petroleumstilsynet gir StatoilHydro samtykke til å la Deepsea Bergen bore produksjonsbrønner ved Heidrun, Norne og Åsgard de tre neste årene.

På Heidrun skal riggen bore, plugge, forlate, komplettere og utføre brønnintervensjoner. I tillegg er to brønner planlagt utført i 2009, med flere aktiviteter i 2010.

Deepsea Bergen skal bore og komplettere fire nye produksjonsbrønner på M-rammen på Norne. I tillegg skal riggen utføre sidestegsboring og brønnvedlikehold på feltet, med en planlagt vanninjektor i 2011.

Riggen vil også utføre brønnoppdrag ved Åsgard og Norne Satelitter iløpet av kontraktsperioden. – Dette vil videre avhenge av pågående brønnallokeringsprosesser, hvor hovedmålsetningen med operasjoner på Åsgard og Norne Satellitter er å opprettholde produksjonsnivåene, samt å øke utvinningsgraden i utvinningstillatelsene, melder Petroleumstilsynet. På Åsgard kan aktivitetene også  inkludere brønnopprenskning og brønntesting.

Planlagt oppstart er juli 2009.

StatoilHydro har en treårig kontrakt med Odfjell Drilling for H3-riggen.