Produksjon og plugging.

Ptil har gitt Statoil Petroleum AS samtykke til bruk av den flyttbare boreinnretninga Deepsea Atlantic for bore- og brønnoperasjoner på Gullfaks Sør.

Gullfaks Sør ligger rett sør for Gullfaksfeltet i en nordlige delen av Nordsjøen. Feltet er bygd ut med12 havbunnsrammer, som er knyttet til innretningene Gullfaks A og Gullfaks C.

Samtykket omfatter produksjonsboring og arbeid på eksisterende produksjonsbrønner, samt permanent plugging og forlating av tre letebrønner.