Borer to produksjonsbrønner.

Statoil har fått samtykke til å bruke Deepsea Atlantic til å bore to produksjonsbrønner på Gullfaks Sør, melder Ptil.

Statoil er operatør for Gullfaks Sør, som ligger i Tampen-området i den nordlige delen av Nordsjøen, sør for Gullfaksfeltet. Gullfaks Sør er bygget ut med subsearammer som er knyttet til Gullfaks A og C.

Statoil skal bore to produksjonsbrønner fra en ny brønnramme på gassfunnet Rimfaksdalen.