Tina Tengesdal Bjørlo. Foto: Anders Minge

– De etterlatte fikk ikke svarene de håpet på

For familiene til de 13 oljearbeiderne som døde på vei hjem fra jobb på Gullfaks B-plattformen i april, har det vært svært viktig å få svar på om helikopterulykken kunne vært unngått.

– For de etterlatte har det vært svært viktig å få informasjon om hva som skjedde og de opplever ikke å ha fått det med å lese denne rapporten, sier Bjørlo til Stavanger Aftenblad.

Hva om?

Granskingen slår fast at Statoils håndtering av beredskapen etter ulykken var god og at oppfølgingen av de pårørende var tilfredsstillende. Rapporten kommer i tillegg med konkrete forslag til tiltak som kan styrke Statoil sitt arbeid med helikoptersikkerhet og beredskap.

– Men vi ser ikke at det er konkret vurdert hvorvidt Statoils prioriteringer med hensyn til sikkerhet er blitt tilstrekkelig vektlagt, eller hvorvidt gjennomføring av disse tiltakene kunne fått betydning for det tragiske hendelsesforløpet, sier advokatfullmektig Bjørlo.

– Skuffet?

– De etterlatte har full forståelse for at det er havarikommisjonen som skal ta en egen vurdering på hendelsesforløpet og årsaksfaktorer, men man opplever vel rapporten som svært generell og at man ikke konkret vurderer de forholdene jeg nevnte.

 Skeptiske til kostnadskutt og EU-regler

Ellers advarer Statoils granskningsgruppe mot at kostnadskutt og nye felleseuropeiske regler kan føre til svekket helikoptersikkerhet, ifølge  Stavanger Aftenblad.

Kontraktskrav

I rapporten er granskningsgruppen også inne på om kontraktskravene gjør at helikopterselskapene går på akkord med sikkerheten.

For eksempel blir det diskutert om bøtene selskapene kan få hvis de er forsinket, fører til stress hos piloter og mekanikere. Konklusjonen til granskningsgruppen er at det bør jobbes videre med å se på alternativer til bøter, for å stimulere til punktlighet og regularitet.

Bekymret

– Norge har vært verdensledende på helikoptersikkerhet, men jeg er alvorlig bekymret for det som ligger foran oss, sier Roy Erling Furre i fagforbundet Safe. Han peker på at når økonomien til helikopterselskapene er så presset at noen står i fare for å gå konkurs, har det betydning for hvordan jobben gjøres.

Driftsdirektør i Statoil Anders Opedal sier at det har vært et fokus i bransjen på effektivisering den siste tiden, men at de har jobbet aktivt for å sikre at dette ikke går ut over sikkerheten.

– Vi har ingen tegn på nå at effektivisering og kostnadsfokus har gitt svekket sikkerhet, sier han til Aftenbladet.

Skeptisk til EU-regelverk

Statoils granskningsgruppe er også skeptisk til et felles europeisk regelverk for helikopterbruk offshore. Dette regelverket kan føre til at selskaper med base i andre land kan få tilgang til det norske markedet. Da kan tilsynet med helikoptrene også bli lagt til andre land.

Opedal i Statoil er tydelig på at det er standarden bransjen selv har satt (Norsk olje og gass retningslinje 066) eller strengere regler som kommer til å gjelde i tiden framover, uavhengig av om EU innfører et nytt regelverk som blir gjeldende i Norge, skriver Aftenbladet.