COSL understreker at selskapet er «sterkt uenig» i grunnlaget for avgjørelsen og at dette er kommunisert til Statoil, men at man likevel ikke har kommet til enighet.

Selskapet hevder at termineringen er ulovlig og krever at kontrakten blir oppfylt. Dersom dette ikke lar seg gjøre, krever COSL at Statoil dekker selskapets tap som følge av kontraktsbruddet.

Ptils pålegg ble trukket tilbake
Etter dødsulykken på COSL Innovator 30. desember 2015, konkluderte Petroleumstilsynet med at riggen ikke hadde klaring (air gap) på 1.5 meter mellom underkant av nederste dekk og høyeste bølgetopp og at innretningens overbygg ikke var dimensjonert for å motstå horisontale bølgelaster.

Selskapet fikk derfor pålegg om å «verifisere at innretningene COSLInnovator, COSLPromoter og COSLPioneer, etter gjennomførte modifikasjoner etter hendelsen, er i samsvar med rammeforskriften».

På grunn av nye opplysninger i saken, ble dette pålegget senere trukket tilbake.