På britisk side er markedet «litt mindre ille» enn i Norge.

– Flesteparten av jobbene som vi kan by på nå er på britisk side. Det er mye plugging, men også tyngre brønnintervensjon. Der har vi merket en økt forespørsel, sier Roger Roger Simmenes, administrerende direktør i Island Drilling Company ASA.

Andre taper penger på kontrakter
De har Island Innovator liggende i varmt opplag ved Hanøytangen og forsøker å sikre kontrakt for riggen.

Det er ikke lett.

– Vi er med og byr på det som er, men det er ikke sikkert vi er de som går ut først. Vi må jo ha en rate vi kan leve med.

De siste slutningene på britisk side ligger rundt 120.000 dollar dagen. Dette er mindre enn det det koster å bare holde en rigg i operasjon.

I tillegg til operasjonskosten kommer også vedlikehold, reparasjoner og avdrag på lån.

Dermed er det begrenset hvor mange rigger som blir sluttet inn på slike under-priser.

Vil bli i Norge, men…
Som Sysla Offshore har skrevet tidligere er det noe aktivitet innen rigganbud, men det er klart flest tendere og kommende jobber på britisk side i Nordsjøen.

– Primært ønsker vi å bli i Norge, vi har investert mange penger i riggen og selskapet. Alternativet for oss er UK-markedet, men det er ikke tvil om at vi ønsker å være på denne siden av grensen.

Samtidig er døren åpen for at riggen kan gå ut.

– Nå er det egentlig 50/50-prosent sjanse for at vi går til UK. Det er mer å ta i på britisk side. Men det er bare en jobb vi trenger.

Simmenes trekker frem at riggen er en 6. generasjons ny dynamisk posisjonert rigg som har flere fortrinn målt mot oppankrede rigger. Den kan gå rett inn på borestedet – gjøre jobben – så dra rakst videre.

Klasser mens de venter
Island Innovator har lagt i varmt opplag på Hanøytangen siden den var ferdig med boring for Lundin i mars.

Før den gikk i opplag, rakk riggen å bore 12 brønner for Lundin fra den ble levert i 2013 og frem til i våres.

Å ha gjennomført et boreprogram på norsk sokkel etter avtalen og med gode resultater, mener Simmenes er et åpenbart fortrinn.

– Det er jo det som er forskjellen målt mot rigger som ligger i Asia eller andre steder og ikke har vært her. Vi kjenner til kompleksiteten og har en rigg som er innkjørt på alle måter. Vi har vært gjennom barnesykdommene og den har gått veldig godt.

I påvente av nye oppdrag pågår klasseaktiviteter gjennom det man populært kaller «slow class». Det innebærer at klassingen tar lengre tid, men kostnadene blir lavere fordi man tar arbeidet uten bruk av overtid og stor prosjektorganisasjon for å gjøre jobben kjapt.

– Vi har klasset mesteparten av skroget og mye arbeid er gjort. Riggen er i veldig god stand. Det er tilbakemeldingen fra klassen, sier han.

Fremover skal de også se på topside og boreutstyret i forbindelse med klassingen.

– Riggen har mannskap om bord og klar til å gå ut på kort varsel.