Statoil og partnerne overleverer i dag plan for utbygging og drift (PUD) av Oseberg Vestflanken 2 i Nordsjøen til myndighetene.

Utbyggingen gir i overkant av 100 millioner fat oljeekvivalenter og vil være et betydelig bidrag til produksjonen på feltet. Investeringene er anslått til 8,2 milliarder kroner, skriver selskapet i en pressemelding.

Statoil har sammen med lisenspartnerne besluttet å bygge ut Oseberg Vestflanken 2 som består av olje- og gass-strukturene Alfa, Gamma og Kappa. Disse ligger om lag åtte kilometer nord-vest for Oseberg feltsenter.

Oseberg Vestflanken 2 skal bygges ut med en ubemannet brønnhodeplattform med ti brønnslisser.

Brønnene skal fjernstyres fra Oseberg feltsenter. I tillegg skal to eksisterende subsea brønner gjenbrukes.

– Oseberg Vestflanken 2 møter dagens kostnadsutfordringer og krav til økt effektivitet med et innovativt konsept basert på forenkling. Dette er et pionérprosjekt på norsk sokkel som bransjen kan hente læring fra, sier Ivar Aasheim, direktør for feltutvikling på norsk sokkel.

Brønnhodeplattformer uten fasiliteter, helikopterdekk og livbåter er nytt i Norge, men er en godt utprøvd løsning andre steder, blant annet på dansk og nederlandsk sokkel.

Statoil har jobbet med å kutte investeringskostnadene gjennom hele prosjekteringsfasen, og har nå redusert de totale investeringskostnadene med om lag én milliard kroner etter konseptvalg tidligere i år.

I tillegg har en god modning av ressursgrunnlaget, som har gitt økte volumer, gjort dette prosjektet mulig.

– Kostnader for havbunnsbrønner er tredoblet de siste ti årene. Plattformbrønner på et stålunderstell reduserer kostnadene betydelig, og sikrer en robust økonomi for prosjektet, sier Torger Rød, direktør for prosjekter i Statoil.