Skjermbilde 2016-01-14 kl. 10.09.15

Antall letebrønner på norsk sokkel vil ventelig falle fra 56 i 2015 til 30 i 2016.

Det forventer Oljedirektoratet.

I forbindelse med Sokkelåret 2015 kommer det frem at de samlede letekostnadene i 2015 blir 33 milliarder kroner.

Billigere med rigg
I 2016 er det lagt til grunn samlede letekostnader på 22 milliarder kroner.

– Reduksjonen i letekostnader er primært en konsekvens av anslått reduksjon i antall letebrønner, men økt boreeffektivitet og lavere markedspriser, i første rekke innen rigg, bidrar også til et redusert kostnadsanslag, heter det.

Letekostnadene består hovedsakelig av kostnader til seismikk og boring av letebrønner.

– Stor usikkerhet
Prognosen for et år siden viste forventninger til 40 brønner, som altså ble 56. Dette er 41 letebrønner og 15 avgrensningsbrønner.

56 brønner var på linje med antallet for 2014 – 57 stykker.

– Det forutsettes et mindre fall i letekostnadene fra 2016 til 2017, etterfulgt av en gradvis økning. Selv om 30 brønner er et vesentlig lavere antall enn i de siste årene er det fremdeles betydelig i et historisk perspektiv, heter det.

– Det er knyttet betydelig usikkerhet knyttet til letekostnader. Blant annet på grunn av lav oljepris, sier Oljedirektør Bente Nyland.

Småfunn i fjor
2015 vil ikke bli husket som et spesielt godt leteår.

Det er gjort 17 funn, 11 i Nordsjøen og 6 i Norskehavet. Funnene er gjennomgående små og feltnære.

Ressurstilveksten fra de 17 nye funnene er i størrelsesorden 8-20 millioner standard kubikkmeter (Sm3) olje og 14-40 milliarder Sm3 utvinnbar gass/kondensat.

Utvinnbare ressurser i nye funn i 2015.
Foreløpige ressurstall.
BrønnOperatørHydrokarbon-
type
Olje/
-kondensat
mill. Sm3
Gass
mrd. Sm3
2/4-22StatoilOlje0,7-1,2I<
2/4-23StatoilGass/
kondensat
3-12
15/6-13StatoilOlje1<1<
16/4-9 SLundinOlje1,5-2,2-3,21<
26/10-1LundinGass 1,5-2,5-4
25/6-5 STotalGass 1<
30/9-27 SStatoilOlje1<1<
30/6-9 29 SStatoilOlje1<
35/11-18WintershallOlje1-2-3
34/8-16 SStatoilOlje1<1<
33/2-2 SLundinOlje0,5-1,3-31<
6406/12-4 SVNGOlje2-3,2-4,51<
6406/2-8WintershallOlje0,4-1,3
6406/6-4 SMaersk OilGass/
kondensat
1-1,7-2,7
6706/12-2StatoilGass4-6-9
6706/12-3StatoilGass 2-2,5-3
6706/11-2StatoilGass 1,3-2-2,87
8-11-2014-26-40