Aurelia ligger ligger omtrent 80 kilometer øst for Skrugard-funnet 7222/8-1 og omtrent 250 kilometer nord for Hammerfest. Brønnen befinner seg på 424 meters dybde og ble boret med Saipems Scarabeo 8.

Det ble funnet spor av hydrokarboner, våt gass, men med dårlig kvalitet.

Brønnen vil nå bli permanent plugget og forlatt, menlder Eni Norge.