Jakten på en forretningspartner.
 
Veien fra den fantastiske idéen til det ferdige produktet er ofte lang og kronglete. Og kostbar. Da kan gode industripartnere være gull verdt.
 
– Vi ønsker å gjøre teknologien vår kjent for potensielle industripartnere. Vi søker aktivt etter to-tre nye industripartnere som kan være med på å optimalisere og kommersialisere teknologien.
 
1-7 prosent i økt utvinning
Med dette utgangspunktet presenterte GOE-IP sin teknologi for potensielle investorer og partnere, som for eksempel Statoil, Energy Venture og IKM Invest, i Connects Partnerforum i Stavanger denne uken. Asle Ravnås er teknisk leder i Ipark-selskapet, som har utviklet en MEOR-teknologi (microbal enhanced oil recovery) som har et økt utvinnings-potensial på mellom 1 og 7 prosent av ”oil in place”.
 
Metoden går ut på introdusere eksterne bakterier for å redusere permeabilitet i etablerte vanngjennomslag i reservoaret.
 
– Det vil si at vi introduserer bakterier som reduserer strømmen i vannveiene i reservoaret og dermed sørger for mer olje og mindre vann til produksjonsbrønnen. Teknologien er tenkt implementert i tertiærfase, hvor vannkuttene er blitt så høye at opertøren vurderer å stenge brønnen for produksjon, sier Ravnås til Offshore.no.
 
Vil teste bakteriene på Gullfaks
Gevinsten, dersom GOE kan levere som varslet, er åpenbar. Statoil har i løpet av det siste året økt sin utvinning fra opererte felt fra 49 til 50 prosent. Det tilsvarer verdier for 200 milliarder kroner. Og Ravnås vet hvor han helst vil teste ut bakteriene sine.
 
– Gullfaks vil være det optimale valget for å teste ut teknologien i praksis, blant annet på grunn av temperatur, reservoarstruktur og -parametre. Kan vi øke utvinningsgraden med tre prosent, betyr det over 100 millioner fat ekstra eller verdier for mellom 30 og 65 milliarder kroner, sier han.
 
– Vi ser positivt på at Connect har etablert seg i Stavanger og at vi har fått et slikt forum her. Starten var bra, med mange flotte presentasjoner fra spennende teknologiselskaper, sier Jan Erik Åsland i Statoil Technology Invest.
 
Test til 30-40 millioner
GOEs teknologi går nå gjennom et omfattende test- og verifikasjonsprogram hos IRIS. En offshoretest vil bli kostbar, så det kan, ifølge Ravnås, være et alternativ å kjøre en landbasert brønntest først.
 
– En operatørfinansiert enbrønnstest offshore vil ha en totalkost på rundt 30-40 millioner kroner. Får vi kjøre testen som en del av en mulighetsstudie og gjennomføringsprosjekt, vil operatørselskapet få refundert inntil 78 prosent av kostnadene.
 
70 prosent treffer forbindelser
Generalsekretær Giert von der Lippe i Connect Norge mener at GOE IP og de andre selskapene øker sine sjanser for å lykkes ved å ta del i organisasjonens program.
 
– Våre undersøkelser viser at cirka 70 prosent av våre medlemmer og gründere treffer forretningsforbindelser gjennom oss – enten gründer-gründer-koblinger, medlem-medlem, eller medlem-gründer. Selskapene vi jobber med har 90 prosent overlevelsesevne gjennom en femårsperiode, mot cirka 50 prosent i snitt for nystartede bedrifter generelt, sier von der Lippe.
 
Hvert år møter Connect Norge mellom 400-450 gründere og teknologiselskaper. Disse screenes basert på kriterier som unikhet, internasjonalt potensial og -ambisjoner og kvalitet på teamet bak.
 
– Vi jobber videre med rundt 100 av disse, som får gjennomføre vår springbrettprosess. Det er i hovedak disse som får presentere seg gjennom våre arrangemente, sier von der Lippe.
 
GOE IP – Global Organic Energy, Intellectual Property.

Disse selskapene presenterte seg på Connects Partnerforum
APIteq – visualiserings- og kommunikasjonsverktøy.
Epsis – ny metode for kontinuerlig tolking av produksjonsdata.
Goe IP – øke utvinningen ved bruk av bakterier i reservoaret.
Keystone – software-løsninger som holder kontroll på utstyr som brukes offshore.
Luminell – kraftig LED-belysning til krevende miljøer.
Multicontrol – subsea elektronikkmoduler for dypt vann, kommunikasjonssystemer og fjernstyringer, blant annet.
Nordrill – top drive-systemer.
Quality Intervention – brønnintervensjon med spesiell kompetanse på tetting av lekkasjer.
Themis Create –  slangehåndtering, skip-til-skip-overføring, nødlossing og MOB-båthåndtering.
Xafe – risikovurderinger og teknisk sikkerhet.