Petroleumstilsynet har gjennomført tilsyn med prosessikkerhet og teknisk sikkerhet på Valhall.

Tilsynet fant to avvik knyttet til system for barrierestyring og evakueringsveier, skriver Ptil på sine sider.

Målet var å vurdere hvordan BP sikrer etterlevelse av myndighetskrav, anerkjente standarder og krav ved drift, samt vedlikehold av installasjonen.

Det ble også identifisert en rekke forbedringspunkter knyttet til:

  • Nødavstengningssystemet
  • Passiv brannbeskyttelse
  • Brannvannsutløsning
  • Vedlikeholdssystemet
  • Sikkerhetssystemer