Endelig er eierne av Zidane og Heidrun blitt enige. 

Dea Norge og medeierne pusset i vinter støv av Zidane-utbyggingen i Norskehavet. Og nå har prosjektet kommet et stort steg nærmere realisering etter at lisensen er blitt enig med eierne av Heidrun-feltet om vilkårene for en tilknytningsavtale.

– Vi kan bekrefte at Dea Norge og partnerne i Zidane nå er kommet til enighet med Heidrun-lisensen om de kommersielle betingelsene knyttet til en tie-in til Heidrun, sier pressekontakt Nicoline Skrent-Ellingsen i Dea Norge.

Les også: Nekter å la Zidane og Maria gå tapt

Har forhandlet i årevis
Zidane- og Heidrun-partnerne har i flere år vært i forhandlinger om prisen for å bruke den eksisterende infrastrukturen, men maktet ikke å komme frem til en avtale før nå.

Dermed er en av de største showstopperne for prosjektet forsert.

– Hva betyr dette for fremdriften i prosjektet?
– Det arbeides videre i lisensen mot en innsendelse av utbyggingsplan til sommeren, men endelig investeringsbeslutning er ennå ikke tatt, sier Skrent-Ellingsen.

10-13 milliarder kroner
Planen er å bygge ut Zidane med en havbunnsramme med tilknytning Heidrun-plattformen. Der skal gassen bli prosessert og eksportert videre til markedet gjennom Polarled-rørledningen. Investeringsanslaget var tidligere på mellom 10 og 13 milliarder kroner, men med fallende leverandørpriser er det naturlig at dette anslaget nå er betydelig redusert.

Dea Norge er operatør for Zidane-feltet, og har en 40 prosents eierandel. Partnerne er OMV, Maersk Oil og Edison, hver med 20 prosent.

Ressursanslaget er 17,1 milliarder standard kubikkmeter gass og 0,4 millioner kubikkmeter kondensat.