I forrige uke kom tallene for Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2016.

TFO-ordningen ble etablert i 2003. Da ble systemet for tildeling av konsesjoner på norsk sokkel lagt om for å stimulere til mer effektiv utforsking av de modne områdene.

Målet var å gi selskapene større forutsigbarhet.

Sysla har samlet tall som går tilbake til ordningens oppstart. Tallene viser hvor mange selskaper som har deltatt i TFO-rundene og hvor mange utvinningstillatelser myndighetene har delt ut.

Utviklingen viser at 2013, et av tidenes beste år for norsk oljebransje, ble et toppår også for TFO-ordningen. Aldri har antallet selskaper og utvinningstillatelser vært høyere.

I årene siden har antallet selskaper dalt gradvis. I TFO 2016 ble 29 selskaper tildelt areal. Det var nesten 40 prosent mindre enn 48 selskaper i 2013.

Det bekymrer likevel ikke Olje- og energidepartementet, som viser til at nedgangen blant annet skyldes at selskaper er slått sammen i årene med lav oljepris.

– Et bredt nok mangfold av gode aktører som kan og vil skape verdier på norsk sokkel, er viktig for å utnytte de enorme mulighetene som ligger i våre petroleumsressurser. Med konsolideringen i bransjen er en viss nedgang i antallet søkere naturlig. Vi må dessuten huske at mange selskaper også har hatt fokus på nummererte konsesjonsrunder, kanskje særlig når vi relativt nylig gjennomførte 23. konsesjonsrunde, skriver olje- og energiminister Terje Søviknes i en epost via departementets kommunikasjonsavdeling.

– Samtidig er det gledelig at det ikke betyr at antallet nye utvinningstillatelser går ned.

Etter toppåret 2013 har nemlig antallet utvinningstillatelser holdt seg stabilt.

Analytiker Tore Gulbrandsøy i Rystad Energy synes myndighetene har grunn til å være tilfreds med tallene.

– Det store fallet i oljeprisen har gitt økte utfordringer relatert til kontantstrøm i bransjen. Leteaktiviteten er sterkt relatert til oljepris, og leteresultatene på sokkelen har gått ned siste par år. I en slik kontekst bør myndighetene være fornøyde med interessen vist i siste TFO-runde. Den viser at selskapene fortsatt ser muligheter i de modne områdene, mener Guldbransøy.

Han synes det er spesielt interessant at tre norske selskaper, Statoil, Aker BP og Petoro, topper listen over antall utvinningstillatelser i TFO 2016.
Suksess
Guldbrandsøy mener TFO-ordningen vil spille en viktig rolle framover.

– Det er viktig at leteaktiveten blir opprettholdt i de modne områdene for å ta ut fullt potensial i disse områdene og eksisterende infrastruktur. Innføringen av TFO-runder og leterefusjonsordningen har vært en stor suksess, og dette er fortsatt en viktig ordning for mange av selskapene, sier han.

Terje Søviknes er enig.

– Jeg kan love at vi vil fortsette å legge til rette for langsiktig verdiskaping gjennom forutsigbar og hyppig tildeling av attraktivt leteareal, og ser god grunn til optimisme, også for fremtidige TFO-runder.