Oljebremsen er trykket inn over hele verden. Antall aktive rigger offshore faller videre.

Siste riggtelling fra Baker Hughes viser at det i januar 2016 var 242 rigger i operasjon – mot 314 for et år siden.

Bare siden desember 2015 har 8 rigger gått ut.

Den månedlige tellingen viser et synkende antall i alle regioner. I Europa var 35 rigger i operasjon, en tilbakegang på 10 rigger siden januar 2015.

Tar man med hele det internasjonale markedet, landrigger inkludert, forsterkes inntrykket.

I januar 2015 var 1.258 rigger på jobb. Nå er dette tallet 1.045.