Det er en nedgang på 21 rigger, sammenliknet med september.

Dette viser Baker Hughes sin månedlige riggtelling.

Sammenliknet med oktober 2015 har antallet stupt fra 270.

Tellingen utelater riggene i Nord-Amerika. Tar man med disse, har antall aktive offshore-rigger falt fra 975 til 700 på et år.