Mener menneskeliv kunne gått tapt. 

Petroleumstilsynet mener gasslekkasjen på Statoils Oseberg A-plattform 17. juni i fjor der 308 mann måtte gå i livbåtene, kunne ført til tap av menneskeliv.

Granskingsrapporten etter hendelsen er nå klar, og det ble avdekket fem avvik knyttet til:
• overtrykkssikring av testmanifold
• risikovurdering i forbindelse med bruk av utjevnings- og trykkavlastingssystemet til gassinjeksjon
• arbeidsprosesser for drift av brønner og prosessanlegg
• inspeksjonsprogrammet
• design for å håndtere sandproduksjon

Petroleumstilsynet skriver i et brev til Statoil at de har påvist alvorlige brudd på regelverket. 

Informasjonssjef Ørjan Heradstveit i Statoil sier til Stavanger Aftenblad at oljeselskapet er i gang med å etterkomme Petroleumstilsynets krav. Selv om dette var andre gang gassalarmen gikk på Oseberg A siden mars 2013, mener Statoil selv at sikkerheten er god nok på selskapets installasjoner.

Gjennom granskningen er det avdekket at sentrale arbeidsprosesser for drift av Oseberg Feltsenter er mangelfulle. Flere aktiviteter gjøres under normal drift og har pågått i flere år uten at arbeidsprosesser er risikovurdert, oppdatert eller utarbeidet.

På bakgrunn av de funnene som er gjort i granskingen gir Ptil Statoil varsel om pålegg. Fristen for å etterkomme pålegget er satt til 31.3.2014.

Oseberg A er en betongplattform med prosessutstyr og boligkvarter i Oseberg feltsenter i havet utenfor Bergen.