Den planlagte hovedbrønnen i Hyrokkin Øst ligger sentralt i Nordsjøen cirka 160 kilometer vest av Austevoll. Brønnen ligger om lag 10 kilometer nordvest for Vilje og 25 kilometer nordøst for Alvheim. Vanndypet i området er om lag 112 m. Formålet med brønnen er å undersøke hydrokarbonpotensialet i flere forventede sandsteinsformasjoner, heter det i søknaden som Aker BP har sendt til Miljødirektoratet.

Brønnen vil bli boret med den oppjekkbare boreriggen Maersk Interceptor som eies av Maersk Drilling AS. Brønnen vil bli permanent plugget og forlatt.

Dersom man finner hydrokarboner vil det kunne bli boret en frittstående tilleggsbrønn med samme design som hovedbrønn. Det er også mulighet for et potensielt sidesteg.

Tidligste planlagte borestart er juni 2017.

hyrokkin