Rør på sju tonn falt på catwalken på Deepsea Atlantic. – Uhellet nær tro kopi av hendelse på West Epsilon i 2007, sier Ptil til Offshore.no.

– Hendelsene har svært mange likhetstrekk, og Statoil var operatør i begge tilfellene, sier Ole-Johan Faret, pressetalsmann i Petroleumstilsynet, til Offshore.no.

Ptil har gitt Statoil, Odfjell Drilling og Odfjell Well Services varsel om pålegg etter at et 30 tommers foringsrør falt ned på catwalken på Deepsea Atlantic i august i fjor. Hendelsen skjedde i forbindelse med boring på Gullfaks Sør.

– På eksisterende rigger har Statoil jobbet mye med å ta lærdom av det som skjedde i 2007. Men på nye rigger har selskapet ikke gjort den samme jobben. Det er en alvorlig svikt, sier Faret.

– Vil identifisere årsakene 

Statoil opplyser å ha satt ned en gruppe som skal identifisere årsakene til avvikene i granskingsrapporten og iverksette nødvendige tiltak.

– Dette gjøres innen 1. juni. Innen 1. november skal tiltak være gjennomført. Innen 23. april vil vi lage et svarbrev til Ptil hvor eventuelle kommentarer på varsel og granskingsrapport vil bli adressert, sier informasjonssjef Eli Rye i Statoil.

Foringsrøret, på 13 meter og sju tonn, falt ned rundt seks meter fra en person som befant seg innenfor et avsperret område.

– Under ubetydelig endrede omstendigheter kunne utfallet blitt fatalt og medført store materielle skader. Den direkte årsaken til ulykken var at løfteklaven ikke var skikkelig lukket og låst da foringsrøret ble løftet, melder Ptil.

Flere av årsakene er de samme som ved løftehendelsen som skjedde på West Epsilon i 2007. StatoilHydro var også operatør ved hendelsen i 2007.

Uhellet har, ifølge Ptil, også mye til felles med en hendelse på Deepsea Bergen i februar 2009, en hendelsen som medførte alvorlig personskade.

– Statoil har som ambisjon å være industriledende innen HMS. Det overordnede målet er konstant fokus på personellsikkerhet, rettet mot å oppnå null skade på personell i bore-og brønnoperasjoner. For å oppnå dette er det helt nødvendig å ha god risikoforståelse og bruke våre systemer og verktøy, sier Rye.