SAFE minner om Scarabeo 8-hendelsen.

Det er både overraskende og skremmende at vi for andre gang på kort tid opplever at plattformer mister stabiliteten, sier Roy Erling Furre, HMS-ansvarlig i SAFE i en kommentar til hendelsen på ”Floatel Superior” i morges.

Furre minner om at det ikke er mange uker siden boreriggen ”Scarabeo 8” også mistet stabiliteten og krenget under boring i Barentshavet.

– Man skulle jo tro at denne hendelsen gjorde at andre operatører av flytende innretninger dobbeltsjekket sine systemer og rutiner som en ekstra kvalitetssikring for å unngå lignende hendelser, sier Furre som minner om at stabilitet er en kritisk avgjørende faktor for sikkerhet om bord.

 Det hører med i dette bildet at ”Floatel Superior” hadde problemer med både kapasitet, styringssystemer og kompetanse da plattformen søkte om SUT-godkjennelse for bruk på norsk sektor. Ptil avdekket den gang en lang rekke avvik og forbedringspunkter.

– SAFE er selvsagt tilfreds med at Ptil i dag varsler at det vil granske hendelsen, selv  om det jo er en selvsagt ting. Med 15 – 20 meter høye bølger og en slagside på 4 grader, var dette utvilsomt en svært dramatisk situasjon for de om bord.  Gjentatte hendelser skaper frykt, folk opplever økt usikkerhet på jobb, noe vi tidligere har sett i forbindelse med helikopterulykker. Så SAFE vil følge den bebudede granskningen meget nøye, understreker Furre