Petroleumstilsynet har ført tilsyn med boreriggen Deepsea Atlantic i forbindelse med en søknad om samsvarsuttalelse. Resultatet ble svært bra.

Tilsynet var rettet mot systemer for å hindre akuttutslipp under framtidige boreaktiviteter med Deepsea Atlantic, og dekket fagområdene teknisk sikkerhet og vedlikeholdsstyring.

Resultat: Noen avvik

Det ble funnet avvik ved vedlikeholdsprogrammet og et avvik ved manglende trening og øvelse. Forbedringspunkter ble funnet innen områdene utarbeidelse og operasjonsprosedyrer, kompetanse og opplæring, utstyr og systemer for å hindre akuttutslipp og egne oppfølgingsaktiviteter.

Under tilsynet gjennomførte Ptil intervjuer med prosjekt-og drifspersonell og gikk gjennom teknisk dokumentasjon. Tilsynet ble utført i samarbeid med Statens forurensingstilsyn og russiske sikkerhets- og miljømyndigheter (Rostekhnadzor og Rosprirodnadzor). En representant fra Rostekhnadzor deltok under tilsynet med Odfjell.

– Boreriggen fremsto som særdeles ryddig, og med god orden og godt renhold, skriver Ptil.

Deepsea Atlantic er bygget ved DSME-verftet i Sør Korea og lå ved CCB-basen for ferdistillelse under tilsynet. Riggen skal utføre boreoperasjoner på Gullfaksfeltet for StatoilHydro.