Ptil er ferdig med granskingen av hendelsen da en mann falt over bord på Scarabeo 8. 
 
Personen, som falt over bord, ble plukket opp fra sjøen av standbyskipet Esvagt Aurora og sendt til Hammerfest sykehus med mindre skader. Området rundt ulykkesstedet er ble avsperret og aktiviteten stanset.
 
Kort tid etter besluttet Petroleumstilsynet at de ville granske saken. Målet har vært å kartlegge hendelsesforløp, utløsende og bakenforliggende årsaker, faktiske og potensielle konsekvenser og identifisere eventuelle regelverksbrudd. 
 
Det skriver Ptil på sine hjemmesider. 
 
Ifølge tilsynet er årsaken til hendelsen manglende gangrist på plattformen til BOP Carrier, trolig som følge av stor sjø i forkant. 
 
Granskingen har identifisert fire avvik:
 
• Vedlikehold av gangrister
• Barrierestyring
• Vedlikeholdsstyring
• Kompetanse og opplæring
 
 
Ptil har bedt Saipen Norwegian Branch om å redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert.