Gir vikarbyråene skylden.

– Vi har avdekket en rekke eksempler på at det foregår brudd på overtidsbestemmelsene, pausereglementet og innleieforhold på Oseberg-feltet, sier OSA-inspektør Einar Olsvik i Industri Energi ifølge fagforbundets egen nettside.

Han beskriver utviklingen av arbeidsforholdene på Oseberg spesielt, og norsk sokkel generelt, og den ukulturen som er i ferd med å bre om seg, som cowboytilstander. Og han legger mye av skylden på den stadig økende bruken av bemanningsbyråer.

– Frisleppet av vikarbyråer må ta mye av skylden for de useriøse og potensielt farlige arbeidsforholdene som brer om seg på norsk sokkel, sier Olsvik.

Søvnmangel
Under en inspeksjon på Oseberg feltsenter i november, skal Olsvik ha avdekket flere forhold, blant annet at mange hadde samlet reise- og arbeidstid på opp mot 30 timer.

– Selskapenes økende bruk av vikarbyråer er som en tidsmaskin tilbake til 1920-åra, da arbeidstakere ble behandlet som løsarbeidere. Dette kan vi ikke sitte stille og se på. Jeg fikk høre om folk som har sovnet på jobb, på grunn av for lite søvn og hvile, for deretter å få sparken på grunn av det. Mangel på søvn og hvile utgjør en stor HMS-risiko ved arbeid offshore, samtidig som det er en horribel måte å behandle arbeidstakere på, sier Olsvik.

– Et eksempel er at folk har fått beskjed om at de må forlate sin 14-dagers periode etter fire dager, uten lønn. Lønna for den resterende perioden har bemanningsbyrået puttet i sin egen lomme, sier Olsvik.

– Andre arbeidstakere blir snytt for overtidstimer. Det gis ikke betalt for pauser når de er ute offshore, mellom ordinær arbeidstid og avtalt overtid, sier han.

Statoils svar
Statoil ser alvorlig på påstandene fra fagforbundet.

– Dersom påstandene som er kommet opp om forholdene blant underleverandørers ansatte på Oseberg Feltsenter er riktig er dette forhold som selvsagt ikke skal forekomme og vi ser alvorlig på dette. Vi har tett oppfølging av våre leverandører med fokus på sikkerhet og oppfølging av våre krav. Dersom det har forekommet uregelmessigheter vil dette selvsagt bli fulgt opp, sier informasjonssjef Ola Anders Skauby i Statoil til Offshore.no.

Leverandørene er, ifølge Skauby, forpliktet å påse at deres underleverandørers ansatte har arbeidsforhold som er i henhold til gjeldende lover og regler. 
 
– Nye rammeavtaler innen isolasjon, overflate og stillas (ISO) ble inngått høsten 2010. I de nye avtalen fikk leverandørene et mer enhetlig ansvar for ISO-oppgaver enn det ISO-leverandørene har hatt i Statoil tidligere. Aktiviteten innenfor ISO har den siste tiden vært, noe som har resultert i at en del av våre rammeleverandører har måttet benytte seg av å skaffe ekstra ressurser fra sine underleverandører, sier han.