Scarabeo 8 krenget 7 grader.

Petroleumstilsynet har gitt riggeier Saipem varsel om pålegg etter sin granskning av en hendelse 4.september.

Scarabeo 8 fikk en utilsiktet krengning under operasjon i Barentshavet og hendelsen vurderes som alvorlig av tilsynet.

– Granskningen påviste alvorlige brudd på regelverket og identifiserte mangler ved forhold som er sentrale i det å drive forsvarlig virksomhet, skriver Ptil.

Granskingsgruppen har avdekket fire avvik som omhandler ledelsens oppfølging, etterlevelse av interne krav til sikring av kompetanse og avviksbehandling, innbefattet risikovurdering.