Utbyggingen av 7 nye prosjekter på norsk sokkel blir betydelig billigere enn tidligere meldt.

Oljedirektoratet presenterte på Sokkelåret 2016 at arbeidet med å få ned kostnadene for bygging på norsk sokkel har lykkes.

I 2014 var operatørenes anslag over samlet investering for disse 7 i underkant av 220 milliarder kroner (Figur 1-1). Tilsvarende var anslaget høsten 2016 på 110 milliarder.

fig 1

– Arbeidet med å redusere kostnader gir nå resultater, men det har vært krevende, spesielt for deler av leverandørindustrien hvor mange har mistet jobben. Utbyggingskostnadene for en rekke prosjekt, både pågående utbygginger og prosjekt under evaluering, er betydelig redusert.

En grov indikator for utviklingen i kostnadsnivået er sammenligning av utbyggingskostnader i et utvalg på sju feltutbyggingsprosjekt.

De syv prosjektene som inngår er:

  • Johan Sverdrup fase II
  • Johan Castberg
  • Utgard
  • Oda
  • Trestakk
  • Dvalin
  • Snilehorn

 

Med unntak av Johan Castberg som har rapportert en utbyggingsløsning med produksjonsskip (FPSO) og Johan Sverdrup fase II som har rapportert en utbyggingsløsning med en bunnfast innretning, er de øvrige havbunnsutbygginger. Felles for disse prosjektene er at utbyggingskonsept ikke er endret fra 2014 til 2016.

Utvinnbare ressurser for disse prosjektene er tilnærmet uforandret.

Størst er reduksjonen for nye innretninger og utvinningsbrønner. Mer optimaliserte løsninger og enklere design både på innretninger og brønner, samt mer effektiv gjennomføring, har gitt betydelige kostnadsreduksjoner. I tillegg kommer virkningene av lavere leverandørpriser.

Reduksjonen i kostnader har stor betydning for prosjektenes lønnsomhet. For de inkluderte prosjektene er hovedbildet en balansepris på under 40 dollar, for noen under 30.

For enkelte prosjekt innebærer dette mer enn en halvering av prosjektets balansepris, påpeker OD.