29 selskaper får tilbud om 56 nye utvinningstillatelser på norsk kontinentalsokkel.

Tilbudene sendes ut etter at myndighetene har vurdert søknader fra 33 selskaper i Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2016, melder Oljedirektoratet.

– Dette viser både at mange aktører ser store og langsiktige forretningsmuligheter i petroleumsressursene på norsk sokkel, og at regjeringens politikk virker, sier Søviknes i en pressemelding.

Av de 56 utvinningstillatelsene er 36 i Nordsjøen, 17 i Norskehavet og 3 i Barentshavet. Tolv av utvinningstillatelsene er tilleggsareal til eksisterende utvinningstillatelser.

– Vi kan glede oss over at oljeselskapene fremdeles ser potensialet på norsk sokkel, og at det er stor interesse for å investere i leting i modne områder,» sier Sissel Eriksen, direktør for leting i Oljedirektoratet.

16 av 18 funn i 2016 ble gjort i områder som er omfattet av TFO-ordningen.