Opptil fem brønner skal bores før tilkoplings- og ferdigstillingsaktiviteten for Mariner A-plattformen starter neste sommer.

Oppstart av oljeproduksjonen fra Mariner forventes i 2018.

The Noble Lloyd Noble, verdens største oppjekkbare rigg, er nå posisjonert over Mariners stålunderstell, som ble installert i 2015. De første produksjonsbrønnene vil bli boret gjennom et brønndekk på stålunderstellet.

Opptil fem brønner skal bores før plattformens dekksmoduler ankommer i midten av 2017. Til sammen kan opptil 100 reservoarmål bores gjennom Mariner-feltets levetid, basert på nåværende utbyggingsstrategi.

Statoil har samarbeidet med de store kontraktørselskapene Noble Drilling og Schlumberger for å sikre sikker og kostnadseffektiv drift.

Riggkontrakten ble tildelt Noble Drilling i 2013, og ble etterfulgt av kontraktstildeling for integrerte bore- og kompletteringstjenester til Schlumberger i 2014. Forboringskampanjen vil bidra til omkring 500 jobber på britisk sokkel.

Mariners dekksmoduler er nå under bygging ved Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. (DSME) i Sør-Korea og utseiling forventes i første halvdel av 2017.