Det viser bedriftens årsregnskap, som nylig ble sendt inn til myndighetene.

– Fjoråret var vanskelig for leverandørnæringen knyttet til olje og gass, både globalt og i Norge. Redusert kundeaktivitet resulterte i markedssvikt, uttaler pressekontakt Emily Mir.
Underskudd
Driftsresultatet endte på drøyt 100 millioner kroner, men på bunnlinjen ble det rødt. Resultatet før skatt endte på minus 188 millioner kroner, sammenlignet med 382 millioner i pluss i 2014.

I tillegg til det svake markedet trakk sterk dollarkurs og lavere bidrag fra datterselskapet Landmark Graphics ned resultatet.

Også 2016 blir et vanskelig år for selskapet. Ifølge årsrapporten ble aktiviteten i Norge ytterligere redusert i årets første halvår.

Neste år tror man utviklingen vil flate ut.

– I 2017 tror vi aktiviteten vil stabilisere seg på 2016-nivå, sier Mir.
Nedbemanning
Den vanskelige situasjonen i oljemarkedet har tvunget fram betydelige nedbemanninger hos Halliburton. Siden toppen i 2014 har selskapet kuttet hele 27.000 jobber på verdensbasis.

I Norge mister om lag 250 medarbeidere jobben i år. Også i fjor ble det gjennomført store kutt.

– Kan det bli nødvendig med nye kutt?

– Den samlede aktiviteten er driveren for ansettelser og reduksjoner. Hvis aktiviteten forblir på dagens nivå, venter vi ikke ytterligere nedbemanninger, forklarer Mir.

Halliburton 2015

Tall i millioner kroner20152014
Inntekter57906379
Driftsresultat101-32
Resultat før skatt-188382

Flere i bedriften som leser Sysla? Alle som leser mer enn et par saker i uken vil snart måtte betale for tilgang til innholdet vårt. Hvis du ønsker et gunstig tilbud på bedriftsabonnement på Sysla så send oss en epost.