Statoil har fått Ptils samtykke til forlenget bruk av Oseberg C med tilhørende rørledninger frem til mars 2031.

«Oseberg C» er en integrert bolig-, prosess- og boreplattform som ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, på rundt 100 meters havdyp.

Samtykket gis på bakgrunn av Statoils dokumentasjon av vurderinger som konkluderer med at innretningen kan drives videre sikkerhetsmessig forsvarlig, og i samråd med krav i regelverket, skriver Petroleumstilsynet i et brev til Statoil.