– Dette er en ny negativ og beklagelig beslutning som vi har vært nødt til å ta på grunn av utviklingen som har vært i markedet en stund, og som vi dessverre ikke ser noen rask endring på, sier kommunikasjonssjef Gisle Johanson i Odfjell Drilling til Sysla.

Fare for bortfall av oppgaver er årsaken til oppsigelsene.

– Hovedgrunnen er fare for at vi mister driftsoppgaver knyttet til Island Innovator. Der er kontraktssituasjonen ikke avklart, og vi tar høyde for at den oppgaven faller bort. I tillegg opplever vi redusert etterspørsel etter plattformboring, sier Johanson.

Ifølge Johanson varslet Wintershall før jul borestans på Brage i år, noe som rammer Odfjell Drilling.

– Vi er nødt til å redusere med 230 stillinger av en arbeidsstokk på 1130, sier Johanson.

I løpet av januar
Møter med personell som står i fare for å bli oppsagt startet denne uken. Drøftelsesmøtene skal blir gjennomført i løpet av januar.

Odfjell Drilling hadde frem til dette nedbemannet med 800 totalt siden våren 2014.

– Ingen så at tilbakeslaget skulle bli så voldsomt. Etter en så lang oppgangsperiode var de fleste innforstått med at en korreksjon ville måtte komme før eller siden. Men ikke som den krisen vi ser nå, sa konsernsjef Simen Lieungh til Bergens Tidende i fjor sommer.

I september i fjor fikk selskapet en milliardkontrakt på boring for Wintershall på Mariafeltet. Den hindret ikke nye permitteringer kort tid etter.