Centrica Norge leverer i dag plan for utbygging og drift av Oda-feltet til Olje- og energidepartementet.

Partnerskapet skal investere om lag 5,4 milliarder kroner i utbyggingen, som har planlagt produksjonsstart i 2019.

Fakta

ODA

  • Oppdaget i 2011, da under navnet Butch, i den sørlige delen av Nordsjøen, omtrent 13 kilometer øst for Ula-feltet.
  • Utvinnbare reserver er anslått til mellom 30 og 70 millioner fat oljeekvivalenter, hvorav 95 prosent er olje.
  • Planlagt produksjonsstart er i 2019, med en topp-produksjon på om lag 35.000 fat oljeekvivalenter per dag.
  • Centrica er operatør og har en eierandel på 40 prosent. Partnere er Suncor (30 prosent), Faroe (15 prosent) og Tullow (15 prosent, solgt til Aker BP).

I løpet av de siste årene har prosjektet klart å redusere investeringskostandene med mer enn 40 prosent.

– Oda er det første utbyggingsprosjektet for Centrica i Norge, og vi er stolte av å levere et av de mest robuste prosjektene på norsk sokkel, sier Arne Bjørlo, prosjektdirektør i Centrica Norge.

– Hva er balanseprisen?

– Vi kan si at vi lever godt selv i dagens oljeprismarked. Vi ligger lavt på 30-tallet.

Gjenbruk av utstyr fra Oselvar

Nøkkelen til lønnsomheten i prosjektet er tredelt; en innovativ utbyggingsløsning, en ny kontraktsmodell med leverandørene og et bra samarbeid med Ula-lisensen.

– Oda bygges ut med havbunnsbrønner knyttet opp mot Ula-plattformen. Prosjektet klarer å utnytte Oselvar-modulen, som ble installert i 2012. Denne kan gjenbrukes med relativt små endringer. Også oljeproduksjonsanlegget er uendret. I tillegg vil gassen som hentes opp fra Oda blir brukt til reinjeksjon på Ula og bidra til økt utvinning på feltet, sier Bjørlo.

– Hell i uhell at Oselvar-feltet måtte stenges ned på grunn av svak produksjon?
– Det kan du si. Men det er uansett bra for alle at innretningene kan gjenbrukes uten større inngrep, verken på havbunnen eller på Ula-plattformen.

80 prosent norske kontrakter

Det er forventet at mer enn 80 prosent av kontraktsverdiene i Oda-prosjektet vil gå til norske leverandører.

– Vi inngikk en strategisk partnerallianse med Subsea 7, FMC, Aibel og DNV GL. I stedet for å skifte kontraktør i løpet av prosjektet, så går vi nå med de samme hele veien. Disse har gjort studiene, kan velge sine egne løsninger, får kontinuitet i organisasjonen, og dermed blir hele prosessen mer effektiv. Det er tidlig å konkludere, men budsjettmessig har vi redusert leverandørkostnadene med 25 prosent, hovedsakelig på grunn av dette samarbeidet.

Disse avtalene skal formelt tildeles når utbyggingsplan er levert inn.

I tillegg vil det bli tildelt borekontrakt og riggkontrakt. Totalvolumet på alle kontrakter er, ifølge Centrica, på to milliarder kroner.