Medarbeidere bør heller ikke eie eller handle med aksjer i olje- og gasselskap som potensielt kan bli rettighetshavere på norsk sokkel, totalleverandører til utbygginger på norsk sokkel og seismikk- eller riggselskaper, heter det i en melding fra Oljedirektoratet.

– OD er som forvalter av ressursene på norsk sokkel opptatt av å ha høy integritet og tillit hos de virksomheter som vår forvaltning omfatter og hos omverdenen generelt. Det skal ikke være tvil om ODs uavhengighet i de saker vi arbeider med. For å bevare og styrke dette innføres et forbud for ansatte om å eie og handle med aksjer og verdipapirer i visse typer selskaper, heter det videre.

Ingen tidsfrist

– Vi har gjennomført en intern drøfting og vært i dialog med andre etater. Vi ser at andre nå har innført mer tydelige retningslinjer enn vi har hatt, og nå velger også vi å gjøre det samme, sier Inger Lise Strømme til Sysla.

Strømme er direktør for dataforvaltning og organisasjon i OD, og er den som har hatt dialogen med departementet i aksjesaken.

– Den siste tiden har det vært en del spørsmål knyttet til disse problemstillingene. Det har vært en god anledning for å gjennomgå våre rutiner.

De ansatte i OD har vært involvert i drøftelsene knyttet til regelverket.

– Det kom noen innspill, men ikke mange tilbakemeldinger. Det har heller ikke kommet noen spesielle reaksjoner på at vi nå strammer inn retningslinjene, sier Strømme.

OD har ikke gitt ansatte med oljeaksjer en spesifikk frist for å selge aksjene.

– Vi har sagt at de får rimelig tid. Vi vil nå gå i dialog med den enkelte og gjør en individuell vurdering, sier Strømme.

Eier olje-aksjer for millioner

I vår avslørte Sysla og Offshore.no at minst 26 ansatte i Oljedirektoratet (OD) og Petroleumstilsynet (Ptil) eide Statoil-aksjer for flere millioner kroner.

Det ble tidlig klart at det er i strid med instruksen fra Arbeids- og sosialdepartementet at Ptil-ansatte eier oljeaksjer. Instruksen sier at de ansatte ikke kan ha økonomiske interesser i selskaper tilsynet har kontrollmyndighet over.

I mai ble det kjent at Ptil endrer praksisen for ansatte med slike aksjer. Petroleumstilsynet søkte om unntak fra regelverket for å la ansatte fortsette å eie oljeaksjer, men dette  ble blankt avvist.

I et møte mellom Oljedirektoratet (OD) og Olje- og energidepartementet ble spørsmålet om OD-ansatte med oljeaksjer tatt opp. Der ble det bestemt at direktoratet skal gjennomgå sine retningslinjer og vurdere endringer. Resultatet av dette arbeidet er altså at heller ikke ansatte i Oljedirektoratet kan eie aksjer.

Les de reviderte retningslinjene her

Se tidslinje for sakens utvikling