Det bekrefter direktør Hans-Hermann Andreae i Dea Norge.

Dermed innfrir selskapet fristen satt av Olje- og energidepartementet tidligere i år.

Det betyr også at kontrakter verdt 10 milliarder kroner er på vei ut i et sulteforet leverandørmarked.

Fakta
  • Dea Norge er operatør for Zidane-feltet, og har en 40 prosents eierandel.
  • Partnerne er OMV, Maersk Oil og Edison, hver med 20 prosent.
  • Ressursanslaget er 17,1 milliarder standard kubikkmeter gass og 0,4 millioner kubikkmeter kondensat.

Boring i 2019

Totalt dreier seg om fire større kontrakter.

– Halvparten av investeringene går til modifikasjonsarbeid på Heidrun-plattformen. Dette arbeidet ledes av Statoil. I tillegg vurderer vi tilbud på subsea-pakke og rørledninger. Disse tre kontraktene vil bli tildelt kort tid etter innlevering av PUD. Når det kommer til riggkontrakten, vil vi ta oss bedre tid. Boringen skal først starte i 2019, sier Andreae til Sysla Offshore.

Lavere leverandørpriser

Planen er å bygge ut Zidane med en havbunnsramme med tilknytning Heidrun-plattformen. Der skal gassen bli prosessert og eksportert videre til markedet gjennom Polarled-rørledningen.

Dea Norge og medeierne ble tidligere i år enig med eierne av Heidrun-feltet om vilkårene for en tilknytningsavtale.

Opprinnelig investeringanslag for utbyggingen var på mellom 10 og 13 milliarder kroner. Når budsjettet nå ender på 10 milliarder kroner, skyldes dette blant annet lavere leverandørpriser.

– Prisen er kuttet med 20 prosent siden prosjektet ble satt på vent i 2014. Likevel regner vi med at dette blir den største utbyggingsplanen som blir levert på norsk sokkel i år, sier Andreae.