Janice A ankom Vats i september og har siden da blitt forberedt av eieren,  Maersk Oil UK, for endelig overlevering  til AF Offshore Decom for gjenvinning.

Overleveringen ble signert tirsdag denne uken.

AF Offshore Rig Services er en del av AF Offshore Decom og står for jobben.

– Vi har i tillegg til å ha ansvar for klassing og oppgradering av rigger og boreskip, tatt steget videre der vi også påtar oss recycling av flytende fartøy og konstruksjoner. Det vil si at vi følger fartøyer nærmest fra vugge til grav, sier Rolf Eikemo, prosjektdirektør i AF Offshore Rig Services.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Fred Toal fra Maersk Oil UK og Rolf Eikemo ved overlevering. Foto: AF Offshore Decom.

Fakta
  • Den flytende produksjonsenheten (Floating Production Unit – FPU) Janice A er en halvt nedsenkbar produksjonsfasilitet som i 1998 ble konvertert fra en Aker H3.2 boligenhet ‘PORT ROYAL’, opprinnelig bygget i 1983.
  • Siden 1999 har den vært lokalisert på Janice-feltet i britisk sektor av Nordsjøen. Der har den operert helt fram til Maersk Oil & Gas UK valgte å stanse produksjonen fra feltet sommeren 2016.
  • Topside prosessanlegget består av et enkelt separasjonstrinn og en testseparator, to eksportlinjer, tre-trinns stempelgasskompresjonslinjer som gir gass eksport og gass kompresjon, gassdehydrering, produsert vannbehandling og vanninjeksjonsfasilitet (inkludert sjøvannsinjeksjon).

AF Offshore Decom har lang erfaring med seksjonering av plattformer offshore og gjenvinning av disse ved deres Miljøbase i Vats.

Ulike offshoreinstallasjoner som topsides, jackets og subseainstallasjoner ankommer vanligvis AF Miljøbase Vats via store løftefartøy, men Miljøbasen har også mulighet for å ta imot strukturer fra lektere eller mindre fartøy.

– Dette blir første gang en FPU ankommer for gjenvinning, forklarer plassjef Stein Espen Bø.

– Men jobben blir den samme som vi har erfaring med fra før. Først av alt skal vi fjerne farlig avfall på en trygg måte, da dette skal ut av kretsløpet. Deretter skal seksjon for seksjon løftes i land og gjenvinnes. Det aller meste er stål, som smeltes om til armeringsjern og får nytt liv i bygninger og konstruksjoner rundt omkring i Norden.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Litt avhengig av hva en plattform består av, kan gjenvinnings-graden ligge på opp mot 98 prosent. AF Miljøbase Vats er spesialdesignet for å ta imot utrangerte offshoreinstallasjoner. Hele kaien på 68.000 kvadratmeter har fast dekke med en membran under, og den er tiltet innover slik at alt som havner på kaien samles opp i et lukket avløpssystem. Avløpsvannet går gjennom et renseanlegg som er designet for å fjerne de komponentene som man typisk finner i offshore installasjoner.

I tillegg vil alt prosessutstyr bli rengjort før det blir gjenvunnet. Først rengjøres prosessanlegget om bord i Janice i et lukket system for å fjerne eventuelle rester av hydrokarboner. Eventuelle faste avleiringer vil bli fjernet i et eget rensetrinn innendørs etter at modulene er kommet på kai.

– Vi har for tiden flere prosjekter pågående, men har god kapasitet til å ta imot flere installasjoner framover. Vår styrke ligger i effektiv prosjektledelse, lang erfaring og en kompromissløs holdning til sikkerhet og miljø.