Oljeselskapet har sendt ut en forespørsel for en rigg til boring av opptil seks brønner på Aasta Hansteen. Oppstart vil være i vinduet slutten av 2017 – starten av 2018.

– Kontrakten er brønnbasert, ikke tidsbasert. Riggen vil få kontrakt for boring av seks brønner, med opsjoner på inntil seks enkeltvise brønner i etterkant.

Det bekrefter pressekontakt Knut Rostad i Statoil.

Lang liste med aktuelle rigger

Etter det Offshore.no forstår vil brønnene ha en varighet på 60-70 dager og kontrakten vil dermed ta et års tid.

Listen over ledige rigger mot slutten av 2017 kommer til å bli svært lang, men vanndybden på Aasta Hansteen gjør at de må ha en dypvannsrigg. Da vil det trolig stå mellom 6-7 rigger i praksis.

To åpenbare kandidater er Transocean Spitsbergen og Transocean Barents. Dette er rigger som både rigganalytiker Anders Bergland i Clarksons Platou Securities og Janne Kvernland i Nordea Markets pekte på  da vi ba dem peke ut sine favoritter tidligere i år.

Rigger som Leiv Eiriksson, Eirik Raude, Scarabeo 8, West Navigator, Henry Goodrich, Stena Midmax, Bollsta Dolphin, West Mira og West Rigel har også vært snakket om i riggkretser.

Statoil har gått bredt ut, men holder kortene tett til brystet når det gjelder hvem som får by.

– Vi har forespurt de riggselskapene som vi mener har rigger som kan være aktuelle for dette oppdraget, men ønsker ikke å spesifisere hvilke selskaper dette gjelder, sier Rostad.

Blir pris-press

Det er ventet en skikkelig budkrig hvor ratenivået vi har sett den siste tiden vil bli bekreftet.

– I dagens marked vil alle oljeselskap peke på «last done», når det kommer til raten. Markedet tilsier en dagrate på 150.000-200.000 dollar, sa Anders Bergland tidligere i år.

Han tenker da på at mens Odfjell-riggene Deepsea Stavanger og Deepsea Atlantic fikk 300.000 på Maria og Johan Sverdrup, fikk den sist inngåtte avtale en rate på 145.000 dollar – Leiv Eiriksson til Lundin. Videre har Transocean Arctic inngått avtaler på 170.000-179.000 dollar.

Rostad peker på at flere forhold enn dagraten spiller inn i vurderingen.

– Kontrakten vil bli tildelt basert på en helhetsvurdering, der vi legger vekt på HMS-resultater, tidligere prestasjoner , demonstrert effektivitet, tekniske kapabiliteter, tilgjengelighet og pris.