Ingenting provoserer leserne våre mer enn artikler om snittlønnen i oljebransjen, kanskje med unntak av artikler om skiftordningen, skriver Offshore.no.

Nettstedet skriver at de blir beskyldt for å formidle unyansert informasjon, for å stigmatisere og for å løpe arbeidsgivers ærend. Denne kurven, basert på tall fra Statistisk sentralbyrå, er et forsøk på å nyansere denne oppfatningen. Statistikken bygger på et utvalg av virksomheter i olje- og gassutvinning og bergverksdrift med til sammen 55.498 heltidsansatte.

Vi har spurt Harald Lunde i SSB hvordan de har kommet fram til tallene.

– Hvilke selskaper og ansatte er med i undersøkelsen?

– Vi har fulltelling hos alle de store foretakene og har i tillegg med 50 prosent av de mellomstore og 20 prosent av de små. Dette betyr at våre statistikker omfatter en stor del av oljenæringen. Totalt sett har vi med om lag 55.000 av de ansatte i næringen, sier Lunde.

– Får dere med leverandørindustrien i statistikken?

– Disse tallene omfatter de selskapene som er næringsplassert i kategorien “olje- og gassutvinning og bergverksdrift” i Brønnøysundregisteret. I statistikken deler vi næringen i to deler, olje- og gassutvinning og bergverksdrift. Oljeserviceselskaper kommer i stor grad inn under førstnevnte, sammen med utvinningsselskapene.

– Er dette den mest representative lønnsstatistikken for oljebransjen?
– Ja. Vi er de eneste som henter inn tall for næringen på denne måten. Grunnlaget for denne statistikken utgjør også grunnlaget for lønnsforhandlingene på området.