Selskapet står snart uten rigger på kontrakt i Norge og i går ble de ansatte informert om nye kutt.

Senest i sommer ble det kjent at 150 må g på grunn av at Borgland Dolphin går av sin kontrakt.

Denne riggen vil i løpet av få dager avslutte sine operasjoner og gå i kaldt opplag i Rosfjord utenfor Lyngdal.

Alle offshore-ansatte får varsel

De nye kuttene kommer som en følge av at Bideford Dolphin går av kontrakt med Statoil neste år.

Da går også denne enheten i kaldt opplag i Lyngdal.

– På grunn av at det ikke er noen nye kontrakter i sikte for riggen, er det nå besluttet at alle offshore-ansatte vil få varsel om overtallighet.

Det skriver selskapet i en intern melding til sine ansatte, som Offshore.no har fått tilgang til.

– Jeg kan bekrefte at det blir en ny nedbemanning. For ytterligere kommentarer rundt dette, henviser jeg til selskapet, sier leder Espen Kristoffersen i fagforeningen Industri Energi i Dolphin Drilling.

Mangel på nye oppdrag

Onsdag ettermiddag bekrefter også selskapet oppsigelsene.

– Jeg kan bekrefte at vi er i en ny nedbemanningsrunde som rammer de ansatte på Bideford Dolphin ettersom kontrakten for enheten forventes å bli avsluttet i januar neste år. I forbindelse med de fortsatt utfordrende tidene i næringen og mangel på nye oppdrag for riggene må vi tilpasse oss en lavere aktivitet og redusere kostnader. I denne forbindelse har vi inngått samtaler med fagforeningene i Norge.

Det skriver HR-direktør Arild Simonsen i en e-post.

Etter det Sysla Offshore kjenner til, vil nedbemanningen omfatte omtrent 180 personer offshore. I tillegg kommer ytterligere nedbemanning på land.