Konsesjonsbruddet gjelder Hunddalselva i Narvik kommune, opplyser Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), og foregikk ifølge NVE i perioden 1982-2014.

– Selskapet har ikke sluppet den minstevannføringen de er pålagt, og som er nødvendig for å opprettholde økosystemet i og langs vassdraget. I tillegg har selskapet utvist sendrektighet i å forvisse seg om at kravet til slipp av vann blir etterlevd, sier seksjonssjef Øyvind Leirset i NVEs miljøtilsyn.

Nordkraft Magasin kan klage vedtaket inn for Olje- og energidepartementet innen tre uker.