Det viser den årlige rapporten «Levert» som for sjette gang oppsummerer aktiviteten i den petroleumsrelaterte leverandørindustrien i de tre nordnorske fylkene.

Omsetningen falt med 940 millioner kroner til 4,7 milliarder kroner i fjor. Fra rekordåret 2014 ble også antall årsverk redusert med nær en femdel til 2.210 i fjor.

Forventet fall

Det er Kunnskapsparken i Bodø som står bak undersøkelsen som viste en vekst på 59 prosent i årene 2010 til 2014. Aktiviteten i fjor var på 2013-nivå.

– Etter fem år med vekst kom det et ventet fall i 2015. Hovedårsaken er oljeprisfallet kombinert med behovet for omstilling og effektivisering, sier seniorrådgiver Carl Erik Nyvold i Kunnskapsparken.

Verre i år

De 207 bedriftene som har hatt leveranser til oljeindustrien, antar at omsetningen vil gå ytterligere ned i år med nær en firedel, til 3,54 milliarder kroner.

Klargjøringen av problemplattformen Goliat i Hammerfest gjorde at omsetningsfallet er mindre i Finnmark enn i nabofylkene. Men også her regner leverandørene med at omsetningen i år vil gå ned med 11 prosent. I Nordland anslår bedriftene en reduksjon på hele 36,4 prosent i år.

Optimist

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) er likevel optimist på vegne av næringa i Nord-Norge. En stor andel av de gjenværende ressursene er i Norskehavet og Barentshavet.

– Dermed ligger det til rette for at også Nord-Norge skal få ta større del i det norske oljeeventyret framover, sier Lien som peker på at tildelingene i nye områder i Barentshavet i 23. runde vil legge til rette for vekst og verdiskapning i nord.

Flere i bedriften som leser Sysla? Alle som leser mer enn et par saker i uken vil snart måtte betale for tilgang til innholdet vårt. Hvis du ønsker et gunstig tilbud på bedriftsabonnement på Sysla så send oss en epost.