Jannicke Hilland

er konsernsjef i BKK. Tidligere har hun vært direktør for konsernsikkerhet og sikring i Statoil og har en lang operativ karriere innen olje- og gass.

BKK Grønn InVest skal investere i de aller beste innovasjonsløsningene, og samtidig tilby gründere og oppstartsbedrifter å benytte BKK som testfabrikk.

Fornybare naturressurser kan, i kombinasjon med kompetanse og teknologi, være noe som Norge kan leve av også i fremtiden.
Men vi har ikke knekt koden for hvordan vi kan øke verdiskapingen, skape nye arbeidsplasser og samtidig redusere i klimagassutslippene.
Dette må vi få til.

Vestlandet er i vekst. Det gir store muligheter men også utfordringer

Flere skal ha bolig, flere skal ha barnehage- og skoleplass

Flere skal forflytte seg på kryss og tvers mellom Bergen, Os, Voss, Nordhordland, Askøy og Sotra.
Og flere skal også ha relevante og interessante jobber.

Arbeidslivet endres

Det grønne skiftet, digitalisering, automatisering og effektivisering er i ferd med å endre og utfordre arbeidslivet.

Vestlandet har mistet mange arbeidsplasser de siste årene innen næringer som vi tradisjonelt har vært sterke på.

Vi trenger å skape nye arbeidsplasser både fordi vi blir flere, og fordi de alle fleste næringer utfordres på kostnadsnivå og effektivitet.

BKK er i samme situasjon. Vi må redusere våre kostnader for å være et ledende energiselskap også i fremtiden. Vi skal bedre lønnsomheten med 350 millioner kroner innen 2020, og vi er i gang. I 2016 bedret vi lønnsomheten med 100 millioner kroner.

Samtidig som vi skal forbedre oss ved å kutte kostnader, skal vi også forbedre oss ved å investere i nye muligheter som kan gi grunnlag for økt verdiskaping på sikt.

Vi kan være i front

Vestlandet har forutsetninger for å være den regionen som er i front i utviklingen av det nye næringslivet.

Ambisjonen er at BKK Grønn InVest skal vurdere over 100 forretningsmuligheter innen fornybar energi og infrastruktur de neste tre årene og investere i de beste.

Det vi legger i potten av kapital er ikke en formue. Vi har i første omgang satt en ramme på 30 millioner kroner til investeringer.

For å reise nødvendig kapital, og for at dette skal bidra med et løft av betydning for Vestlandet, vil det være aktuelt å co-investere med andre investorer og benytte statlige støtteordninger.

Åpner dørene

Men vel så viktig, og kanskje viktigere enn kapitalen, er at vi åpner dørene.

BKK er Vestlandets ledende fornybare energiselskap. Vi er nest størst i Norge målt i antall nettkunder. Vi har en betydelig vannkraftproduksjon. Vi har fjernvarme, fiber og vi har ledende kompetansemiljøer innen alle deler av energi-verdikjeden.

Vi tror at ved å invitere gründere og oppstartsbedrifter inn til oss og ved å gi de mulighet til å bruke våre anlegg, vår infrastruktur og vår kompetanse og kapital for å kjøre piloter, kan flere konsepter tas fra idé til realisering.

Ser etter ideer som kan gjøre en forskjell

Det vi ser etter er gode ideer og selskaper som har potensial til å utgjøre en forskjell i eksisterende eller nye markeder innenfor fornybar energi og infrastruktur. Dette kan være innen bruk av fornybar energi til erstatning for fossil energibruk. Det kan være innen smarte nett, digitalisering, energilagring, lokal energiproduksjon, energimåling, styring og handel

Vi har tro på deling. Vi har tro på at Vestlandet har et stort uutnyttet potensial. Og vi tror vi har lansert et konsept som kan fungere som en katalysator for ny grønn verdiskaping på Vestlandet.

Synes du det høres spennende ut? Jeg håper at jeg om en stund kan følge opp med en ny kommentar her på Sysla Grønn med konkrete suksesshistorier.