Elisabeth Grieg

er medeier i Grieg Gruppen, styreleder i Grieg Star Group, adm. dir i Grieg International. Sitter i styret i blant annet Nordea og SOS Barnebyer, og har tidligere hatt verv i Norges Rederiforbund, Statoil, Hydro, NHO og Garanti-instituttet for Eksportkreditt (GIEK).

Tidligere i sommer  våknet Vestlandet til en skikkelig glad-nyhet: Mediegiganten CNN meldte at Bergen nå hadde klatret til andreplass på den globale McKinsey-rankingen over verdens rikeste byer i 2025.

Energi, shipping og marin forskning ville være de viktigste kildene til vår fremtidige rikdom.

Bare Doha i Quatar slo oss.

Og enda bedre: vi hadde passert Oslo siden forrige rangering.

Legg skuffelsen til side

Jeg antar at stemningen falt noen hakk i flere bergenske stuer når BT sent på kvelden kunne melde at McKinsey slett ikke hadde gjennomført noen ny rangering. At Bergen i deres publikasjon fra 2011 fortsatt lå på 3. plass, og at det faktisk var CNN selv som nå hadde rykket Bergen opp til en andreplass.

Men hvis du nå er litt skuffet, så synes jeg du skal legge den skuffelsen til side.

Krevende år – ny inspirasjon

Det er lett å resignere når motbakkene blir for bratte. I mitt forrige innlegg skrev jeg om de magre årene i internasjonal shipping. Dette siste året har vært krevende også for oss i Grieg Star, slik det har vært det for alle våre konkurrenter. Vi har vært nødt til å jobbe kontinuerlig for å kutte kostnader og effektivisere driften.

Personlig er jeg utrolig stolt over den jobben som gjøres. Dette siste året har jeg sett et engasjement og en ansvarsfølelse gjennom hele selskapet som virkelig rører meg. Det er en kreativitet, nysgjerrighet og vilje til endring blant de ansatte som rett og slett er imponerende.

Og det gir noen spennende resultater som vil være med på å forme fremtiden for hele selskapet.

Hva er det så som har gjort at vi faktisk henter inspirasjon i denne nedgangsbølgen? Hva er det som holder motet oppe, og gir våre ansatte energi til å lete i hver eneste krok etter forbedringer og smartere måter å jobbe på?

Enestående styrke

For meg er det to viktige elementer som skiller seg ut:

Det første handler om det viktige budskapet som den halv-sanne nyheten fra CNN formidlet. Vi tror på fremtiden for norsk maritim næring. Om det nå er snakk om en andre- eller tredjeplass for Bergen og Vestlandet  spiller strengt tatt ingen rolle i det store bildet. For begge plasseringene forteller om en enestående styrke i vårt maritime næringsliv, og begge tegner det samme bildet av vekstpotensialet i denne næringen.

Vi deler den troen. Vi tror ikke på noen snarlig avvikling, eller at omstilling betyr å slutte med det vi kan for å gjøre noe annet i stedet. For oss er omstilling å bruke våre beste ferdigheter på en enda bedre og mer lønnsom måte – i overbevisning om at verdenssamfunnet vil ha behov for det.

Fra klisje til muskel

Like viktig mener jeg faktisk at verdigrunnlaget til Grieg Gruppen har vist seg å være. Det er ikke mange årene siden visjoner og verdier ble forbundet med noen høytflyvende klisjeer man raskt la i skuffen. Nå opplever jeg at det er helt annerledes.

Vi har jobbet mye med verdiene til Grieg Gruppen de siste årene. Hvordan de skal formuleres, hva de skal innebære og hvordan det skal komme til uttrykk. Det er ingen enkel prosess, men den er meningsfull. I dag fungerer verdiene som en muskel. Overbevisningen om at vi i tillegg til våre økonomiske resultater har et ansvar både for samfunnet vi er en del av og det globale klimaet styrker oss og setter oss bedre i stand til å utføre jobben. Det er en overbevisning som motiverer oss til endring og fornyelse.

Det nye lønnsomhetsbegrepet

Dette er ikke noe særegent for Grieg Gruppen. Internasjonalt har diskusjonen om næringslivets helt spesielle muligheter til å skape positive ringvirkninger akselerert den siste tiden. Det handler ikke lenger ensidig om en forpliktelse, men stadig sterkere også om hvordan selskapene selv skal forstå lønnsomhetsbegrepet. Det overdrevne fokuset på kvartalsresultater og raske gevinster har kommet til kort. Det er ikke lønnsomt over tid, og det motiverer ikke menneskene i selskapene tilstrekkelig i en tid hvor kompetanse, endringsvilje og innovasjoner mer enn noe annet avgjør hvilke virksomheter som skal klare seg og hvilke som ikke vil gjøre det.

Må jobbe videre

Jeg vet godt at vi fortsatt bare skraper i overflaten av denne diskusjonen. At det fortsatt er mange innvendinger og ubesvarte spørsmål til hvordan vi som selskaper skal operasjonalisere ambisjonene om å kombinere økonomisk lønnsomhet og en bærekraftig, langsiktig samfunnsrolle. Men la nå det motivere oss til å jobbe videre. For jeg tror at CNN og McKinsey har rett i sine spådommer om verden i 2025. De av oss som får dette til, vil komme styrket gjennom motgangen og være beredt for en ny vekstperiode.

God sommer!

 

Les også Elisabeth Griegs tidligere kommentarer på Sysla: