Olje- og energiministeren kom med uttalelser som direkte er feil, der han gir inntrykk av at dagens kunnskapsnivå om oljeboring i Lofoten er for svakt.

På spørsmålet om Lofoten sa Søviknes at partiledelsen i Høyre og FrP må forberede seg på å være “steintøffe” for å vinne frem. Å si at man skal kjempe hardt for kunnskap man allerede har blir for dumt. Skal Søviknes være steintøff kan han forvente seg en enda tøffere miljøbevegelse.

Pinlig

De siste 12 årene har vi brukt over en milliard på over 90 rapporter om konsekvenser av oljevirksomhet i området; da blir det pinlig å si at vi mangler kunnskapen. Når Oljedirektoratet selv sier at en konsekvensutredning ikke ville gi mer kunnskap, men kun vise hvor olje som finnes i blokkene – da blir en konsekvensutredning første stadie av åpning, der vi allerede vet nok til å verne områdene.