Birgit M. Liodden

Den maritime gründer og ildsjelen jobber i dag som administrerende direktør i Nor-Shipping.

Grunnlegger av Youngship International (YSI). Nettverket for maritimt ansatte under 35 år.

En av få i sin generasjon uten VGS. Hoppet av skolen som 16-åring, men kom med en tilfeldighet inn i maritim bransje med sekretærstudium og stå på-vilje.

Vi vet alle at maritim næring står ovenfor en rekke utfordringer.

Det gjelder ikke bare her hjemme, men globalt. Med utfordringer følger muligheter, men de kommer definitivt ikke gratis. Spesielt ikke de største og mest spennende – som også kan oppleves som et gigantisk isfjell.

Men hvordan vil bransjen møte dette?

Vi befinner oss i den tidsalderen World Economic Forums toppsjef Schwabe kaller den fjerde industrielle revolusjon, en tidsalder hvor de raskeste og smarteste vil utkonkurrere de største om de ikke følger med i timen.

Tidligere generasjoners suksess vil ikke gi noen garanti for fremtidig vekst, om vi ikke også utvikler oss og leverer raskt, smart og smidig.

Eneste måten å takle isfjellet på er å skaffe seg de verktøy man trenger

Det globaliserte samfunnet vi lever i gjennomgår store forandringer på enormt mange nivåer.

Hvilken effekt disse vil ha på vår bransje ser vi kun konturene av, men vi vet at store endringer er uunngåelig på litt sikt. Digitalisering er kun en av mange faktorer som endrer spillereglene, og som vil føre til at vårt kart ikke lenger stemmer med terrenget.

Mot Nor-Shipping 2017 tar vi konsekvensene av dette, og hever lista med et ønske om å bidra enda mer proaktivt inn til næringen.

Vår målsetning er ikke kun å levere en ledende internasjonal møteplass, men å øke fokuset på en bærekraftig utvikling hvor vi ønsker å utfordre, provosere og inspirere næringen – med en grunnleggende tro på at vi ikke kommer fremover uten å lage litt bølger.

Å møte dette skiftet kan etter min mening illustreres med følgende scenario:

Du finner deg selv til rors på en båt som driver midt i en storm, og myser gjennom tykk tåke mot et isfjell du såvidt skimter men som driver mot deg. Du prøver desperat å finne ut om du kan bli der du er eller om du aktivt kan komme unna det gjennom en smart manøver. Du vet isfjellet er der, at det driver nærmere minutt for minutt, og rett mot deg. 

Du angrer bittert på at du ikke investerte i elektronisk utstyr som kunne hjulpet deg akkurat nå.

Du mangler utstyret til å se gjennom tåke , og kan verken analysere faktisk størrelse, fasong, fart eller den potensielle skaden det vil påføre båten din i sammenstøtet. Du lukker øynene, og håper at det på mirakuløst vis vil forsvinne av seg selv, eller alternativt at det ikke treffer før du har blitt avløst på broa.

Eller??

Personlig mener jeg at den eneste måten å takle dette spesifikke isfjellet på er å skaffe seg de verktøy man trenger for å se gjennom tåka.

Vi må bygge kompetanse, erfaring, møte det med et åpent og nysgjerrig sinn – med et genuint ønske om å forstå og å lære. Vi må være proaktive heller enn passive. Og deretter hoppe rett på det, for å finne ut hva isfjellet består av, hva det kan bety for deg og ikke minst – hvordan du kan bruke dette til å løfte og sikre verdiskapning heller enn å risikere å ta imot en fulltreffer.

Hvilken strategi velger du for å takle det digitale isfjellet som er i ferd med å treffe deg?

Digitalisering i kombinasjon med de mange miljø- og bærekraftsrelaterte problemstillingene vi står ovenfor, kan skape fantastiske muligheter for bransjen vår i disse turbulente tider.

Etter min mening representerer det transformative digitale skiftet på tvers av alle næringer, i kombinasjon med en internasjonal maritim næring som møter en omfattende bredde av nye krav og står ovenfor et presserende behov for å fornye seg, den største muligheten for norsk maritim næring siden oljealderen startet.

Rett kompetanse og mindset rundt systemer og digitalisering vil være like viktig for virksomheten som rett finansiell kompetanse.

Vår næring her hjemme er utstyrt med en verktøykasse som gir alle muligheter til å møte de nye globale og regionale utfordringene. Den komplekse kombinasjonen vi står ovenfor, med hovedelementer som krever nye løsninger, kan nettopp vise seg å skape den perfekte storm basert på våre styrker.

Det er klart det krever både mot, styrke og litt galskap å hoppe over på et isfjell i høye bølger. Dette har næringen gjort før – dette er det næringen er god på her hjemme.

Nå er tiden inne for å hoppe, svømme og klatre – gå isfjellet i møte!