Rett før jul skriver Arbeiderpartiets Else-May Botten om Høyres skipsfartspolitikk, og om at Høyre ikke ønsker å utrede muligheten til å stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann.

Man kan ikke takke nei til kunnskap, skriver hun (les innlegget her).

Om vi så stiller klokken frem et par uker, så er vi der at Ap nå går inn for å ikke konsekvensutrede det aller meste av Lofoten og Vesterålen for oljevirksomhet. Konsekvensutredning er for alle praktiske formål en innsamling av ny kunnskap. Dette takker nå Arbeiderpartiet nei til.

Tapte arbeidsplasser

Men Arbeiderpartiets forslag er ikke bare nei takk til kunnskap. Arbeiderpartiets forslag om å avlyse konsekvensutredning utenfor Lofoten og Vesterålen er også et nei til næring, vekst og utvikling som vil komme Nord-Norge – men også hele resten av landet – til gode.

Dette betyr tapte arbeidsplasser og bremsen på for hele norsk olje og gassnæring. Attpåtil skjer dette på et tidspunkt der store deler av bransjen sliter, og altfor mange har mistet jobben.

Arbeiderpartiet gjør også dette samtidig som de klager over at Regjeringen gjør for lite for å skape nye arbeidsplasser.

Usikkerhet for hele næringa

Her er det viktig å bemerke at Nord-Norge – stikk i mot Arbeiderpartiets retorikk – nå har svært god økonomisk vekst og historisk lav arbeidsledighet, blant annet som følge av økt aktivitet innenfor olje og gass i landsdelen. Men for at denne veksten skal fortsette trengs politisk vilje til å satse på landets viktigste næring.

Oljeselskapene peker stadig på at tilgang til nye områder å lete etter olje og gass er det aller viktigste. Når Ap nå velger å ikke hente inn kunnskap, skaper Ap usikkerhet om framtiden for hele næringa.

Nå vender Ap oljearbeiderne ryggen

Høyre og Arbeiderpartiet har i mer enn 40 år stått sammen om norsk olje og gasspolitikk. Nå vender Ap oljearbeiderne ryggen og viser at partiet under Gahr Støre har blitt mer opptatt av å tekkes miljøorganisasjonene enn å sikre arbeid og velferd til folk over hele landet.

Høyre og Fremskrittspartiet står dermed alene igjen sammen med arbeidsfolk i LO som de eneste som sier et tydelig ja til olje og gass i nord.

Det siste Norge trenger er et Arbeiderparti som stenger døren for mer kunnskap, mer arbeid, mer aktivitet og mer velferd. Det er et Arbeiderparti det er vanskelig å kjenne igjen.